Xe giường nằm Phương Trang

Xe giường nằm Phương Trang khởi hành từ 6 giờ sáng đến 23 giờ 30, cách 2 giờ 1 chuyến.

Giá vé xe giường nằm Phương Trang: 200.00 đồng/lượt.

Lựa chọn khác
  • Xe giường nằm Thành Bưởi
  • Xe giường nằm Phương Trang